204 СМР ПО ПОЧИСТВАНЕ НА ДЕРЕТА, КАНАЛИ И РЕЧНИ КОРИТА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Дата и час на публикуване: 4/12/19 4:36 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201912204
Вид на процедурата: Пряко договаряне
Статус: Изпълнена
Наименование: СМР ПО ПОЧИСТВАНЕ НА ДЕРЕТА, КАНАЛИ И РЕЧНИ КОРИТА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
Описание: Почистване на критичните участъци на речните корита и канали, преминаващи през населените места гр. Берковица, с. Замфирово, с. Гаганица и с. Бързия
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0017
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=376388
Прогнозна стойност: 263354 лв.
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл. експ. ЕФПП в ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 08953 89208

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура04.12.2019 16:41 2 MB
pdf Методика за оценка05.12.2019 17:22 85 kB
pdf Проект на договор05.12.2019 17:22 2 MB
doc Образци05.12.2019 17:22 56 kB
xls КСС05.12.2019 17:22 87 kB
pdf Обявление за възложена поръчка05.02.2020 17:12 504 kB
pdf Договор и Приложение №105.02.2020 17:13 512 kB
pdf Обявление за приключване на договор09.11.2021 16:49 Мария Винарова 258 kB