239.„ДОСТАВКА НА ДВА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛА И ДВА ЛЕКИ АВТОМОБИЛА“ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА.

Дата и час на публикуване: 16/3/20 4:17 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2003239
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „ДОСТАВКА НА ДВА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛА И ДВА ЛЕКИ АВТОМОБИЛА“ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА.
Описание: „ДОСТАВКА НА ДВА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛА И ДВА ЛЕКИ АВТОМОБИЛА“ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА по четири обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Доставка на един нов бордови автомобил 10 м3“; Обособена позиция 2 – „Доставка на един нов сметосъбиращ автомобил 7 м3“. Обособена позиция 3 – „Доставка на един нов лек автомобил съгласно приложената техническа спецификация“. Обособена позиция 4 – „Доставка на един лек автомобил втора употреба съгласно приложената техническа спецификация“.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0016
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=379136
Прогнозна стойност: 268400 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 6/4/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 7/4/20 2:00 pm
Лице за контакт: Мария Винарова - мл. експерт ОП
Телефон за контакт: 0953 89129

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение16.03.2020 16:14 390 kB
pdf Обявление за поръчка16.03.2020 16:16 945 kB
pdf Документация за участие16.03.2020 16:16 3 MB
pdf Техническа спецификация ОП 116.03.2020 16:17 46 kB
pdf Техническа спецификация ОП 216.03.2020 16:18 58 kB
pdf Техническа спецификация ОП 316.03.2020 16:18 92 kB
pdf Техническа спецификация ОП 416.03.2020 16:19 76 kB
doc Образци16.03.2020 16:19 305 kB
zip ЕЕДОП16.03.2020 16:20 91 kB
pdf Проект на договор16.03.2020 16:20 474 kB
pdf Регистрационна форма за предварителен контрол16.03.2020 16:23 42 kB
pdf Отговор на запитване27.03.2020 16:42 213 kB
pdf Протокол №122.04.2020 17:08 575 kB
pdf Съобщение по чл.57, ал. 330.04.2020 12:10 346 kB
pdf Протокол №211.05.2020 17:01 415 kB
pdf Протокол №311.05.2020 17:01 339 kB
pdf Протокол по чл. 181 ал. 4 от ЗОП11.05.2020 17:02 869 kB
pdf Решение № ОП-3-095 от 11.0511.05.2020 17:02 313 kB
pdf Решение № ОП-3-123 от 09.06.202009.06.2020 17:03 832 kB
pdf Обявление за възложена поръчка25.06.2020 16:59 551 kB
pdf Договор ОП325.06.2020 16:59 932 kB
pdf Приложение №125.06.2020 17:00 101 kB
pdf Приложение №225.06.2020 17:00 65 kB
pdf Приложение №325.06.2020 17:00 49 kB
pdf Обявление ОП226.06.2020 16:33 743 kB
pdf Обявление за възложена поръчка ОП107.10.2021 15:28 Мария Винарова 519 kB
pdf Договор ОП-3-151 от 07.08.2020г.07.10.2021 15:28 Мария Винарова 925 kB
pdf Приложение №1 ОП107.10.2021 15:28 Мария Винарова 46 kB
pdf Приложение №2 ОП107.10.2021 15:28 Мария Винарова 148 kB
pdf Приложение №3 ОП107.10.2021 15:28 Мария Винарова 58 kB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП307.10.2021 15:28 Мария Винарова 244 kB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП107.10.2021 15:28 Мария Винарова 260 kB