218 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 3/1/20 2:47 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 202001218
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Активна
Наименование: Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП за определяне стойността на разхода на обществена поръчка с предмет:„Извършване оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на пътно платно, тротоари и подмяна на водопровод на ул. „Добруджа“ гр. Берковица“
Описание: Във връзка с възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на пътно платно, тротоари и подмяна на водопровод на ул. „Добруджа“ гр. Берковица“ община Берковица провежда пазарна консултация по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне стойността на разхода по обществената поръчка, като събира индикативни оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации.
Краен срок за подаване на оферти: 10/1/20 5:00 pm
Лице за контакт: Николай Петров - мл. експерт ЕП
Телефон за контакт: 08953 89215

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана03.01.2020 14:50 960 kB
pdf Техническа спецификация03.01.2020 14:50 245 kB
zip Образци03.01.2020 14:50 46 kB
pdf Протокол 114.01.2020 14:26 872 kB
pdf Решение14.01.2020 14:26 970 kB
pdf Оферта от „ИСК Инженеринг“ ЕООД14.01.2020 14:26 1 MB
pdf Оферта от „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ БСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД14.01.2020 14:26 1 MB
pdf Оферта от „МС Контрол Инженеринг” ООД14.01.2020 14:26 1 MB