205 Инженеринг на обект „Аварийно почистване и на речно корито на река Бързия в регулационните граници на с. Бързия, община Берковица“

Дата и час на публикуване: 4/12/19 4:46 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201912205
Вид на процедурата: Пряко договаряне
Статус: Прекратена
Наименование: Инженеринг на обект "Аварийно почистване и на речно корито на река Бързия в регулационните граници на с. Бързия, община Берковица"
Описание: Аварийно почистване на речно корито на река Бързия в регулационните граници на с. Бързия, община Берковица
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0018
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=376389
Прогнозна стойност: 823520.45 лв.
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл. експ. ЕФПП в ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 08953 89208

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура04.12.2019 16:48 2 MB
pdf Техническа спецификация05.12.2019 17:14 622 kB
pdf Методика за оценка05.12.2019 17:14 86 kB
pdf Проект на договор05.12.2019 17:14 2 MB
doc Образци05.12.2019 17:14 56 kB
xls КСС05.12.2019 17:14 32 kB
pdf Решение за прекратяване №ОП-3-00309.11.2021 16:51 Мария Винарова 125 kB
pdf Обявление за възложена поръчка09.11.2021 16:53 Мария Винарова 471 kB