108 Организиране и извършване на специализиран превоз на ученици по ученически автобусни линии, съгласно маршрутни разписания утвърдени от Общински съвет – Берковица, по две обособени позиции

Дата и час на публикуване: 17/10/17 8:42 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1710108
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „Организиране и извършване на специализиран превоз на ученици по ученически автобусни линии, съгласно маршрутни разписания утвърдени от Общински съвет - Берковица, по две обособени позиции“
Описание: „Организиране и извършване на специализиран превоз на ученици по ученически автобусни линии, съгласно маршрутни разписания утвърдени от Общински съвет - Берковица, по две обособени позиции“: Обособена позиция № 1. „Организиране и извършване на специализиран превоз на ученици по ученическа автобусна линия кв. „Беговица„- ж.к. „Заряница„- III ОУ гр. Берковица – I ОУ гр. Берковица - ж.к. „Изгрев“ – II ОУ, подлежащи на задължително обучение за учебната 2017/2018 година, с автобус, съгласно маршрутно разписание за всеки учебен ден по графика за учебното време за новата учебна 2017/2018 година, определен със заповед на министъра на образованието и науката“. Обособена позиция № 2. „Организиране и извършване на специализиран превоз на ученици от гимназиален етап по ученическа автобусна линия автоспирка кв. „Раковица„ – автоспирка Битов комбинат, съгласно маршрутно разписание за всеки учебен ден по графика за учебното време за новата учебна 2017/2018 година, определен със заповед на министъра на образованието и науката“.
Номер на преписка в АОП: 9069688
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9069688
Прогнозна стойност: 6750 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 25/10/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 26/10/17 10:30 am
Лице за контакт: Мирослав Тонов - Директор Дирекция "ИРЗГЕОП" при ОбА Берковица
Телефон за контакт: 0953 89127