113„Подготвителни работи по общинската пътна мрежа за предпазване от снегонавяване по общинските пътища и улесняване на работата при снегопочистването за сезон 2017- 2018 г.”

Дата и час на публикуване: 15/11/17 12:58 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201711113
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Подготвителни работи по общинската пътна мрежа за предпазване от снегонавяване по общинските пътища и улесняване на работата при снегопочистването за сезон 2017- 2018 г.”
Описание: Подготвителните работи за зимно поддържане на общинската пътна мрежа се изразяват в отсичане и кастрене на храсти и дървета, в т. число клони надвиснали над пътя, пречещи и опасни за движението по общинските пътища- 7048,00 м2 и отсичане и изкореняване на единични дървета с диаметър над 15 см.-16,00 бр., почистване на тревна растителност, 133,44 дка – механизирано, оформяне на канавки и банкети в т. число при необходимост извозване /транспорт, товарене и разтоварване на земни маси, треви и дървесина/-22,00 мсм. Подготвителни работи по общинската пътна мрежа за предпазване от снегонавяване по общинските пътища и улесняване работата при снегопочистването се изпълненява по списък на приоритетните дейности /по вид и конкретен път/ отклонение/ след предварителна заявка и уточнявяне от Възложителя. Подробно описание-Съгласно Техническата спецификация.
Номер на преписка в АОП: 00017-2017-0024
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=351726
Прогнозна стойност: 30000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 06/12/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 07/12/17 11:00 am
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт при ОА - Берковица
Телефон за контакт: +359 95389129

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура15.11.2017 13:45 2 MB
pdf Обявление за поръчка15.11.2017 13:45 3 MB
pdf Документация за участие15.11.2017 13:49 8 MB
pdf Техническа спецификаця15.11.2017 13:50 2 MB
doc Образци15.11.2017 13:52 286 kB
pdf Методика15.11.2017 13:54 797 kB
pdf Проект на договор15.11.2017 13:55 2 MB
pdf Регистрационна форма15.11.2017 14:10 328 kB
pdf Протокол №107.12.2017 16:22 2 MB
pdf Съобщение по чл.57, ал.315.12.2017 15:38 479 kB
pdf Протокол №221.12.2017 13:48 127 kB
pdf Протокол №321.12.2017 13:49 143 kB
pdf Решение21.12.2017 13:49 71 kB
pdf Договор02.02.2018 12:10 2 MB
pdf Приложения към Договор02.02.2018 12:11 5 MB
pdf Обявление за възложена поръчка02.02.2018 12:13 3 MB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка30.05.2018 9:18 1 MB