234. Преработка на проект за етапност на обект:“Реконструкция на водопроводната мрежа на улици в кв. Раковица, канализационна мрежана улици в кв. Раковица“.

Дата и час на публикуване: 2/3/20 5:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2003234
Вид на процедурата: Пряко договаряне
Статус: Изпълнена
Наименование: Преработка на проект за етапност на обект:"Реконструкция на водопроводната мрежа на улици в кв. Раковица, канализационна мрежана улици в кв. Раковица".
Описание: 1.Работен проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на ул. "Първи май" кв. Раковица, град Берковица. 2.Работен проект за реконструкция на водопроводната мрежа и доизграждане на канализация на част от ул. "Мир" кв. Раковица.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0012
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=378648
Прогнозна стойност: 4863 лв.
Лице за контакт: Мария Винарова-мл. експерт ОП
Телефон за контакт: 08953 89129