233. „Доставка на медицинско оборудване за Берковица по проект “Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ“ (HEALTHEFF)“

Дата и час на публикуване: 27/2/20 4:30 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2002233
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Прекратена
Наименование: ''Доставка на медицинско оборудване за Берковица по проект “Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ“ (HEALTHEFF)“
Описание: Доставка, свързана с изпълнението на проект “Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ“ (HEALTHEFF), обхващаща: Доставка на Мобилен кардиологичен център, Дигитален графичен рентгенов апарат, Пациентски монитори 4 бр., Ултразвукова система за общ и абдоминален преглед, Транспортен инкубатор за новородени, Автоклав, Ултразвуков инхалатор, Транспортен респиратор.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0011
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=378554
Прогнозна стойност: 889610 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 31/3/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 1/4/20 2:00 pm
Лице за контакт: Инна Доцова - ст. Вътрешен одитор
Телефон за контакт: 08953 89137

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура02.03.2020 13:21 2 MB
pdf Обявление за поръчка02.03.2020 13:22 3 MB
pdf Документация за участие04.03.2020 9:12 11 MB
pdf Техническа спецификация04.03.2020 9:12 4 MB
doc Образци04.03.2020 9:12 520 kB
zip ЕЕДОП04.03.2020 9:13 97 kB
pdf Проект на договор04.03.2020 9:31 8 MB
pdf Регистрационна форма за предварителен контрол04.03.2020 9:31 344 kB
pdf Решение20.03.2020 16:39 170 kB
pdf Обявление20.03.2020 16:40 512 kB