072 „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улици в Община Берковица”.

Дата и час на публикуване: 28/11/16 12:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 161128
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улици в Община Берковица”.
Описание: В предмета на посочената обществена поръчка са включени 5 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улица „Заряница” в град Берковица”; Обособена позиция № 2: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улица „Даме Груев” в град Берковица”. Обособена позиция № 3: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улица „Васил Левски” (общински път MON 2008) от ул. „Нов живот” до ул. „Еделвайс” в с. Бързия, община Берковица”; Обособена позиция № 4: „Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улица/ общински Път MON 1012/ от центъра на село Боровци до кръстовището с републикански път III-815 в село Боровци, община Берковица”; Обособена позиция № 5: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улица/Път MON 2002 – „Котеновско шосе“ на община Берковица.
Номер на преписка в АОП: 00017-2016-0013
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=341133
Прогнозна стойност: 250100 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 3/1/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 4/1/17 11:00 am
Лице за контакт: инж. Аления Димитрова
Телефон за контакт: 0953/89116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриванеРешение за откриване
01.12.2016 14:51 Генкова 2 MB
pdf ОбявлениеОбявление
01.12.2016 14:53 Генкова 6 MB
pdf Документация - част 1Документация - част 1
01.12.2016 15:37 Генкова 5 MB
pdf Документация - част 2Документация - част 2
01.12.2016 15:38 Генкова 4 MB
pdf Техническа спецификация по обособена позиция 1Техническа спецификация по обособена позиция 1
01.12.2016 15:40 Генкова 2 MB
pdf Техническа спецификация по обособена позиция 2Техническа спецификация по обособена позиция 2
01.12.2016 15:41 Генкова 2 MB
pdf Техническа спецификация по обособена позиция 3Техническа спецификация по обособена позиция 3
01.12.2016 15:42 Генкова 2 MB
pdf Техническа спецификация по обособена позиция 4Техническа спецификация по обособена позиция 4
01.12.2016 15:42 Генкова 2 MB
pdf Техническа спецификация по обособена позиция 5Техническа спецификация по обособена позиция 5
01.12.2016 15:43 Генкова 2 MB
doc Образци на документиОбразци на документи
01.12.2016 15:45 Генкова 233 kB
pdf Договор по обособена позиция 1Договор по обособена позиция 1
01.12.2016 15:47 Генкова 3 MB
pdf Договор по обособена позиция 2Договор по обособена позиция 2
01.12.2016 15:48 Генкова 3 MB
pdf Договор по обособена позиция 3Договор по обособена позиция 3
01.12.2016 15:49 Генкова 3 MB
pdf Договор по обособена позиция 4Договор по обособена позиция 4
01.12.2016 15:49 Генкова 3 MB
pdf Договор по обособена позиция 5Договор по обособена позиция 5
01.12.2016 15:50 Генкова 3 MB
pdf Регистрационна форма за случаен избор на процедура, подлежаща на предварителен контролРегистрационна форма за случаен избор на процедура, подлежаща на предварителен контрол
01.12.2016 15:53 Генкова 375 kB
pdf Отговор на запитване19.12.2016 17:28 133 kB
pdf Отговор на запитване22.12.2016 11:18 Генкова 346 kB
doc Отговор на запитване23.12.2016 20:14 Генкова 29 kB
pdf Протокол12.01.2017 16:29 308 kB
pdf Приложение към протокол 112.01.2017 16:30 376 kB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП03.02.2017 11:41 507 kB
pdf Протокол 216.02.2017 13:33 559 kB
pdf Протокол 316.02.2017 13:34 391 kB
pdf Протокол 416.02.2017 13:34 327 kB
pdf Доклад16.02.2017 13:34 884 kB
pdf Решение16.02.2017 13:35 402 kB
pdf Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП22.02.2017 11:59 1 MB
pdf Обявление02.05.2017 13:14 6 MB
pdf Договор ОП 102.05.2017 13:15 4 MB
pdf Техническа спецификация ОП 102.05.2017 13:15 2 MB
pdf Техническо предложение ОП 102.05.2017 13:16 488 kB
pdf Ценово предложение ОП 102.05.2017 13:16 1 MB
pdf Договор ОП 202.05.2017 13:18 4 MB
pdf Техническа спецификация ОП 202.05.2017 13:18 2 MB
pdf Техническо предложение ОП 202.05.2017 13:19 730 kB
pdf Ценово предложение ОП 202.05.2017 13:19 1 022 kB
pdf Договор ОП 302.05.2017 13:20 4 MB
pdf Техническа спецификация ОП 302.05.2017 13:21 2 MB
pdf Техническо предложение ОП 302.05.2017 13:21 766 kB
pdf Ценово предложение ОП 302.05.2017 13:22 1 MB
pdf Договор ОП 402.05.2017 13:23 4 MB
pdf Техническа спецификация ОП 402.05.2017 13:24 2 MB
pdf Техническо предложение ОП 402.05.2017 13:24 604 kB
pdf Ценово предложение ОП 402.05.2017 13:25 799 kB
pdf Договор ОП 502.05.2017 13:26 4 MB
pdf Техническа спецификация ОП 502.05.2017 13:26 2 MB
pdf Техническо предложение ОП 502.05.2017 13:26 724 kB
pdf Ценово предложение ОП 502.05.2017 13:27 959 kB
pdf Обявление за приключил договор за ОПЗ27.10.2017 13:33 2 MB
pdf Анекс към Договор ОП 120.11.2017 16:26 1 MB
pdf Обявление за приключване на Договор за ОП 120.11.2017 16:28 2 MB
pdf Обявление за приключване на Договор за ОП 415.01.2018 16:46 2 MB
pdf Обявление за приключване на Договор за ОП 515.01.2018 16:51 2 MB
pdf Обявление за приключване на Договор за ОП 202.02.2018 12:40 2 MB