228.Извършване оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на пътно платно, тротоари и подмяна на водопровод на ул. „Добруджа“ гр. Берковица“

Дата и час на публикуване: 4/2/20 12:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2002228
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: Извършване оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на пътно платно, тротоари и подмяна на водопровод на ул. „Добруджа“ гр. Берковица“
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Извършване оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на пътно платно, тротоари и подмяна на водопровод на ул. „Добруджа“ гр. Берковица“, съгласно приложена към настоящата обява Техническа спецификация.
Прогнозна стойност: 17500 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 14/2/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 17/2/20 2:00 pm
Лице за контакт: Николай Петров - мл. експерт ЕП
Телефон за контакт: 0953 89145

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обява04.02.2020 15:46 347 kB
pdf Техническа спецификация04.02.2020 15:48 2 MB
zip Образци04.02.2020 17:21 786 kB
doc Проект на договор04.02.2020 17:25 215 kB
pdf Протокол №116.03.2020 15:10 12 MB
pdf Договор13.05.2020 11:23 9 MB
pdf Прилoжение №1 - Техническа спецификация13.05.2020 11:23 2 MB
pdf Приложение №2 - Техн. предложение13.05.2020 11:36 11 MB
pdf Приложение №3 - Ценово предложение13.05.2020 11:36 967 kB