068 Избор на изпълнител за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект съгласно чл. 142, ал. 6, т.2 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ” по 4 обособени позиции

Дата и час на публикуване: 26/10/16 4:20 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1610068
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: Избор на изпълнител за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект съгласно чл. 142, ал. 6, т.2 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ” по 4 обособени позиции
Описание: Избор на изпълнител за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект съгласно чл. 142, ал. 6, т.2 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ” по 4 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на сграда на държавната администрация РУ Полиция Берковица, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 13“. Обособена позиция № 2 „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на общинска културна инфраструктура- Народно Читалище «Иван Вазов 1872», гр. Берковица» Обособена позиция № 3 „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обществена сграда на общинската и държавна администрация, находяща се в гр. Берковица, пл. «Йордан Радичков» № 4 Обособена позиция № 4 „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на общинската образователна инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ «Звънче», гр. Берковица»
Номер на преписка в АОП: 00017-2016-0012
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=340174
Прогнозна стойност: 55870 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 17/11/2016
Срок за разглеждане на документите: 18/11/2016
Лице за контакт: Мая Горанова - гл.експерт ЕФПП в Общинска администрация – Берковица
Телефон за контакт: 0953/89104

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение26.10.2016 17:07 3 MB
pdf Обявление26.10.2016 17:12 7 MB
pdf Указания26.10.2016 17:18 761 kB
doc Образци ОП-126.10.2016 17:22 381 kB
doc Образци ОП-226.10.2016 17:23 381 kB
doc Образци ОП-326.10.2016 17:23 379 kB
doc Образци ОП-426.10.2016 17:24 382 kB
pdf Договор ОП-126.10.2016 17:28 481 kB
pdf Договор ОП-226.10.2016 17:28 554 kB
pdf Договор ОП-326.10.2016 17:29 565 kB
pdf Договор ОП-426.10.2016 17:29 555 kB
pdf Техническа спецификация ОП-126.10.2016 17:34 497 kB
pdf Техническа спецификация ОП-226.10.2016 17:34 524 kB
pdf Техническа спецификация ОП-326.10.2016 17:35 516 kB
pdf Техническа спецификация ОП-426.10.2016 17:35 579 kB
zip Протоколи и приложения06.01.2017 15:40 4 MB
pdf Съобщение Отваряне ценови оферти30.01.2017 13:58 354 kB
pdf Протокол 214.02.2017 13:18 427 kB
pdf Протокол 314.02.2017 13:18 223 kB
pdf Протокол 414.02.2017 13:19 325 kB
pdf Доклад14.02.2017 13:19 650 kB
pdf Решение14.02.2017 13:20 404 kB
pdf Писмо от АОП за вписване на електронно посписани документи в Регистъра на обществените поръчки31.03.2017 17:23 6 MB
pdf Договор ОП131.03.2017 17:39 6 MB
pdf Договор ОП1-продължение31.03.2017 17:39 4 MB
pdf Техническа спецификация ОП131.03.2017 17:41 5 MB
pdf Техническа спецификация ОП1-продължение31.03.2017 17:41 3 MB
pdf Ценово предложение ОП131.03.2017 17:42 925 kB
pdf Договор ОП231.03.2017 17:43 7 MB
pdf Договор ОП2-продължение31.03.2017 17:44 3 MB
pdf Техническа спецификация ОП231.03.2017 17:46 4 MB
pdf Техническа спецификация ОП2-продължение31.03.2017 17:48 5 MB
pdf Ценово предложение ОП231.03.2017 17:49 857 kB
pdf Договор ОП331.03.2017 17:51 5 MB
pdf Договор ОП3-продължение31.03.2017 17:52 5 MB
pdf Техническа спецификация ОП331.03.2017 17:53 5 MB
pdf Техническа спецификация ОП3-продължение31.03.2017 17:53 3 MB
pdf Ценово предложение ОП331.03.2017 17:54 883 kB
pdf Договор ОП431.03.2017 17:55 7 MB
pdf Договор ОП4-продължение31.03.2017 17:56 4 MB
pdf Техническа спецификация31.03.2017 17:57 5 MB
pdf Техническа спецификация-продължение31.03.2017 17:57 3 MB
pdf Ценово предложение ОП431.03.2017 18:02 848 kB
doc Линкове са сваляне на техническо предложение по обособени позиции31.03.2017 18:09 12 kB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 107.09.2018 9:29 1 MB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 412.02.2019 14:15 1 MB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 324.06.2019 11:43 1 MB
pdf Обявление за приключване на договор ОП230.10.2019 12:46 1 MB